دکتر ابراهیم حیدری

drhaidary.ir
دکتر ابراهیم حیدری
توضیحات بیشتر در مورد پروژه

دکتر ابراهیم حیدری (سردابی ) Dr ebrahim haidary sardaby متخصص داخلی و فوق تخصص قلب وعروق استادیار دانشگاه سابقه ۱۵ سال طبابت مولف دو کتاب به نام های نشانه شناسی بیمارهای قفسه صدری ترجمه کتاب اب والکترولیت روز

برچسب ها

نمونه کارهای مرتبط
طراحی و پیاده سازی: راد وب