شهرداری شیرین شهر

etmam
shirinshahr.ir/rha
شهرداری شیرین شهر
توضیحات بیشتر در مورد پروژه

نزدیکترین مسکن مهر به مرکز استان شهر جدید شیرین شهر در سال 1383 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور رسید این شهر جدید در 23 کیلومتری جنوب غربی اهواز و در شرق پر آب ترین رودخانه ایران(رودخانه کارون) و در مجاورت یکصدوسی و دو هزار هکتار چشم انداز بسیار زیبایی از کشتزاران سبز نیشکر و در بطن جلگه سر سبز و حاصلخیز خوزستان واقع گردیده است ..

برچسب ها

نمونه کارهای مرتبط
طراحی و پیاده سازی: راد وب