اداره کل هواشناسی استان خوزستان

etmam
khzmet.ir
اداره کل هواشناسی استان خوزستان
توضیحات بیشتر در مورد پروژه

اداره کل هواشناسی خوزستان از بخشها وحوزه های مختلف اداری درستاد ودر شهرستانها تشکیل شده است و در حال حاضر   دارای ۲۰  ايستگاه سينوپتيك ، دو ايستگاه تحقيقات كشاورزي ، ۱۵ ايستگاه اقليم شناسي و ۷۰ ايستگاه بارانسنجي مي باشد.  ماموريت اداره كل علاوه بر تأمين سلامت پرواز در بخش هوانوردي ، در طيفي بسيار وسيع تر ، اطلاع رسانی وضعیت هوای، حفاظت از جان و مال مردم در مقابل بلاياي طبيعي ، حفاظت از محيط زيست و بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي همه بخش هاي جامعه در زمينه هايي مانند امنيت غذايي ، منابع آب و حمل ونقل مي باشد.

برچسب ها

نمونه کارهای مرتبط
طراحی و پیاده سازی: راد وب