رویان شبکه

etmam
royannetwork.com
رویان شبکه
توضیحات بیشتر در مورد پروژه

مجموعـه رویـان شبـکه با بیش از 12 سـال تجربـه در زمینـه مشـاوره، تأمیـن و راه انـدازی شبـکه های رایانـه ای اکتیـو و پسیـو با همت و همـکاری کارشناسـان مجـرب و با سابـقه، از سـال 1385 آغـاز بـکار نمـوده، و خدمـات و محصـولات خـود را با خط مـشی کیفیـت بالا به مصـرف کننـدگان و مشتریـان عزیـز ارائه می نمایـد.

انگیزه اصلی در راه اندازی این مجموعه تلاش مستمر در راه ساختن بسترهای امن در زمینه IT در میهن اسلامیمان بوده که این مهم جز با همکاری مهندسان و عزم راسخ آنان در استفاده  از علم و تکنولوژی های جدید برای آبادانی سرزمین عزیزمان امکان پذیر نبوده است.

ارتقا و توسعه هرچه بیشتر سطح خدمات شرکت و ارائه آخرین دستاوردهای تجهیزات شبکه در راستای استانداردهای داخلی و بین المللی همراه با توسعه خدمات ارزش افزوده مبنی بر نیازهای مشتریان دردستور کار برنامه های بلند مدت این شرکت قرار دارد.

برچسب ها

نمونه کارهای مرتبط
طراحی و پیاده سازی: راد وب