پنج شنبه 04 تیر 1394 کد خبر: 71 4732

بروشور وب سایت های مدیریت مطب

   آیا ميخواهید در هر زمان و هر مکانی با استفاده از موبایل هوشمند ، تبلت ، رایانه همراه و ... به پرونده بیماران ,اطلاعات پذیرش و  اطلاعات مطب خود دسترسی داشته باشید ؟
    آیا میخواهید بدون استفاده از موس و صفحه کلید و فقط با استفاده از قلم نوری با نرم افزار کار کرده و اطلاعات خود را وارد نمایید؟
     آیا میخواهید کارهای زمانبر مانند وارد کردن نسخه ، انواع خدمات ، شرح حال بیماران و ... را به پرسنل خود در مطب واگذار کنید ؟ و .....

همه این امکانات + بسیاری از امکانات دیگر را میتوانید یک جا  در نرم افزار مدیریت مطب جندی شاپور در اختیار داشته باشیدطراحی و پیاده سازی: راد وب