پنج شنبه 25 اردیبهشت 1399
کد مطلب: 615
تعداد بازدید: 626

جناب آقای طحان

جناب آقای طحان

بعد از ۴ سال استفاده از خدمات رادوب، میتوانم بگویم در طراحی پرتال بهترین هستند. افراد مجموعه، به شدت پیگیر، باحوصله، مودب و حرفه‌ای هستند که به نظر من این‌ها فقط با یک مدیریت صحیح اتفاق می‌افتد. من همیشه از نوین راضی بودم و باتوجه به اینکه نسبت به رقبای آن‌ها کمی شناخت دارم به نظرم رادوب با اختلاف بهترین است.

بعد از ۴ سال استفاده از خدمات رادوب، میتوانم بگویم در طراحی پرتال بهترین هستند. افراد مجموعه، به شدت پیگیر، باحوصله، مودب و حرفه‌ای هستند که به نظر من این‌ها فقط با یک مدیریت صحیح اتفاق می‌افتد. من همیشه از نوین راضی بودم و باتوجه به اینکه نسبت به رقبای آن‌ها کمی شناخت دارم به نظرم رادوب با اختلاف بهترین است.

طراحی و پیاده سازی: راد وب