این حرکت در راستای توجه بیشتر به فارسی زبانان که بیشترین تعداد کاربران اپلیکیشن را دارند، صورت گرفته است و پیام های امنیتی را مستقیما از تیم مدیریت تلگرام به زبان بومی خود دریافت می کنند.

تصاویر زیر توسط کاربران ایرانی حین دریافت کد و توصیه امنیتی برای جلوگیری از دسترسی غیر قانونی به اکانت کاربران به ثبت رسیده است:

 

0
0

تاریخ: شنبه 18 دی 1395     بازدید ها: 3760     دسته:      
طراحی و پیاده سازی: راد وب