رادوب پس از سال ها بررسی و تحلیل بازار تصمیم به پیاده سازی پرتال هایی نموده است تا بتواند تمام نیاز های مشتریان خود را در یک مجموعه جامع و واحد پاسخگو باشد . پرتال های ارائه شده توسط  راد وب عبارتند از :

 
 
0
0

تاریخ: شنبه 17 بهمن 1394     بازدید ها: 7970     دسته: پرتال ها     
طراحی و پیاده سازی: راد وب