شنبه 17 بهمن 1394 کد خبر: 146 13702

پرتال های اختصاصی راد رایانه

رادوب پس از سال ها بررسی و تحلیل بازار تصمیم به پیاده سازی پرتال هایی نموده است تا بتواند تمام نیاز های مشتریان خود را در یک مجموعه جامع و واحد پاسخگو باشد . پرتال های ارائه شده توسط  راد وب عبارتند از :

 
 طراحی و پیاده سازی: راد وب